top of page

Tietosuoja

REKISTERINPITÄJÄ

Sexypöxyt Ry
Latvatie 2, 02710 ESPOO
Tietosuojaa koskevat asiat: sexypoxyt@elisanet.fi
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Sexypöxyt Ry käsittelee henkilötietoja, jotta voimme toimittaa palveluita asiakkaillemme ja jotta voimme vastata potentiaalisten asiakkaidemme yhteydenottoihin. 

Tuottamiemme palveluiden laskutusaineistoa käsittelemme osana kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain velvoittamana.

Tarjoamme uutiskirjetilauksen www.sexypoxyt.com sivustolla. Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, joka on ilmaistu tilaamalla uutiskirje. Uutiskirjetilauksen voit peruuttaa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Uutiskirjeen toimittamisessa käytämme Wix.com-palvelua, joka sijaitsee Israelissa. 

Mikäli lähetät pyynnön sinulle kuuluvien rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä, tallennamme pyynnön ja sen johdosta tehtyjen toimenpiteiden tiedot, jotta voimme täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme huolehtia tietojenkäsittelyn turvallisuudesta lakisääteisten velvoitteiden perusteella.

Sexypöxyt Ry ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:
yksilöinti- ja yhteystiedot
tiedot palveluista
yhteydenottojen sisältö ja muut tiedotHENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Säilytämme henkilötietoja seuraavasti:
Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika
Uutiskirjetilauksen tiedot: uutiskirjetilauksen voimassaolon ajan
Verkkopalveluiden käytön tilastotiedot: 2 vuotta
Meille lähetetyt yhteydenotot: 2 vuotta
Muita henkilötietoja säilytämme korkeintaan kaksi vuotta aktiivisten käsittelytoimien päättymisestä.HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja käsittelevät ne työntekijämme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Lisäksi siirrämme tai luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn tarkoitusten edellyttämissä määrin:
Google (Analytics- ja Adsense palveluita varten)
Wix.com (uutiskirjetilausta käsittelevät tiedot sekä verkkosivun käyttöä koskevat tiedot)
Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
Viranomaiset lain edellyttämänä
Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät yhteistyökumppanit tai käyttämämme henkilötietojen käsittelijät
Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet henkilötietojen käsittelystä. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Sexypöxyt Ry käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.

 

bottom of page